Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti RYBOLOV NA POHOŘÍ s.r.o.. , se sídlem Kaplice, Kostelní 123 , IČ: 09235345, zapsané ve veřejném rejstříku, spisová značka C 29991 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo
adresa

DIČ

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem registrace a nákupu na internetových stránkách www.rybolovnapohori.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.